Open navigation

To sider af samme sag montør og forsyning

Continue down

Montør

Scan målernummer

Ved at installere en app med et tastatur der kan scanne stregkoder og QR koder, kan montøren scanne målernummeret hurtigt og enkelt.

Valider målernumre

Når et målernummer scannes eller indtastes, tjekker vi om det er kendt af forsyningen. Hvis det er kendt giver vi montøren visuel feedback.

Valider adresse

Når målernummeret på den gamle måler indtastes, henter vi adressen fra forbrugerafregningssystemet som montøren skal bekræfte.

Dokumenter placering

Montøren dokumenterer hvor måleren er placeret, så når det bliver tid til næste skift kender vi placeringen.

Dokumenter tællerstand

Udover at indtaste tællerstand og målernummer, tager montøren også et billede af nedtaget og opsat måler.

Forsyning

Se dokumentation

I forsyningens program kan der søges og filtreres målerskifte. Under hvert målerskifte er billeder, tællerstande og en placering.

Søg i forbrugere

Hvis en forbruger stiller tvivl ved nedtaget stand, er det nemt at udsøge forbrugeren og finde dokumentation fra målerskiftet. 

Indlæs målere

Indlæs målere fra leverandøren, så der sikres at de nye målere bliver registreret med korrekt målernummer og adresse.

Overfør til forbrugerafregning

Når montøren har afsluttet et eller flere målerskifte, kan det overføres til jeres forbrugerafregning.

Skærmbillede af programmet