Open navigation

Lille udgift stor besparelse

Continue down

Priser

Der er mange fordele
kontakt os for en demonstration

Ingen papirer frem og tilbage, alt sker digitalt i appen. Montøren kan klare alt fra sin telefon.

Overfør målerskiftet med tællerstande til din forbrugerafregning - undgå manuel indtastning.

Få bekræftet at alle data der er registreret på målerskiftet er korrekte.

Genfind målerbrønd hvis den er tilgroet, eller se hvor måleren er placeret i bygningen.

Priseksempel:

1.600 Forbrugere tilsluttet forsyningen 3.200 kr

400 Målerskifte foretaget i år 4.000 kr

Total pr. år 7.200 kr

Ved mere end 10.000 forbrugere, kontakt os.
4.000 kr Oprettelse
10 kr Pr. målerskifte
2 kr Årligt pr. forbruger
Hvis forsyningen har under 500 forbrugere betales der ikke 2 kr pr. forbruger. Forsyningen betaler derimod 1.000 kr årligt. Alle priser er ekskl. moms